Purnia 42 Lakh 5 BHK 3497 sq ft villa house plans
Purnia 42 Lakh 5 BHK 3496 sq ft villa house plans
Purnia 42 Lakh 5 BHK 3494 sq ft villa house plans
Purnia 42 Lakh 5 BHK 3495 sq ft villa house plans
Purnia 40 Lakh 4 BHK 3293 sq ft villa house plans
Purnia 40 Lakh 4 BHK 3294 sq ft villa house plans
Purnia 40 Lakh 4 BHK 3296 sq ft villa house plans
Purnia 40 Lakh 4 BHK 3295 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 5 BHK 3656 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 5 BHK 3657 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 5 BHK 3658 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 5 BHK 3655 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 4 BHK 3682 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 4 BHK 3681 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 4 BHK 3680 sq ft villa house plans
Babua Kalan 29 Lakh 4 BHK 2428 sq ft villa house plans 2 floor homes
Babua Kalan 29 Lakh 4 BHK 2429 sq ft villa house plans 2 floor homes
Babua Kalan 37 Lakh 5 BHK 3091 sq ft villa house plans
Babua Kalan 37 Lakh 5 BHK 3092 sq ft villa house plans
Babua Kalan 37 Lakh 5 BHK 3093 sq ft villa house plans
Babua Kalan 37 Lakh 5 BHK 3094 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3563 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3562 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3564 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3566 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3565 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3567 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3568 sq ft villa house plans
Babua Kalan 43 Lakh 6 BHK 3569 sq ft villa house plans
Babua Kalan 17 Lakh 3 BHK 1567 sq ft villa house plans
Purnia 44 Lakh 4 BHK 3683 sq ft villa house plans
Purnia 28 Lakh 4 BHK 2368 sq ft villa house plans
Purnia 28 Lakh 4 BHK 2367 sq ft villa house plans
Purnia 28 Lakh 4 BHK 2366 sq ft villa house plans
Purnia 28 Lakh 4 BHK 2365 sq ft villa house plans
Purnia 51 Lakh 5 BHK 4262 sq ft villa house plans
Purnia 51 Lakh 5 BHK 4263 sq ft villa house plans
Purnia 51 Lakh 5 BHK 4264 sq ft villa house plans
Purnia 51 Lakh 5 BHK 4261 sq ft villa house plans